Dodane przez: Paweł Murzewski dnia poniedziałek, 18 grudzień 2017
Komunikat 24/2017 - III seria WTK 17/18
Logo KOZTS

KOMUNIKAT 24/2017
III SERIA WOJEWÓDZKICH TURNIEJÓW KLASYFIKACYJNYCH W SEZONIE 2017/2018 W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIOR, JUNIOR, KADET, MŁODZIK, ŻAK

1. Organizatorzy
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Klub Sportowy "Bronowianka" w Krakowie,
Klub Sportowy "Gorce" w Nowym Targu.

2. Cel
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz wyłonienie po dwie zawodniczki i dwóch zawodników uprawnionych (poza posiadającymi limit) do udziału w turnieju grupowym Grand Prix Polski.

3. Termin i miejsce
WTK Seniorów - 07.01.2018 - Klub Sportowy "Bronowianka", 30-134 Kraków ul. Zarzecze 124A
WTK Juniorów - 04.02.2018 - Klub Sportowy "Bronowianka", 30-134 Kraków ul. Zarzecze 124A
WTK Kadetów - 11.03.2018 (korekta pomyłki pisarskiej) - Hala "Gorce" MCSiR, 34-400 Nowy Targ al. Tysiąclecia 74
WTK Młodzików - 28.01.2018 - Klub Sportowy "Bronowianka", 30-134 Kraków ul. Zarzecze 124A
WTK Żaków - 17.03.2018 - Klub Sportowy "Bronowianka", 30-134 Kraków ul. Zarzecze 124A

4. Harmonogram
09:00-09:45 rozgrzewka
09:45 otwarcie turnieju
10:00 rozpoczęcie gier - chłopcy
11:15 rozpoczęcie gier - dziewczęta

5. Uczestnictwo
W zawodach mają prawo gry zawodniczki i zawodnicy posiadający licencją zawodniczą PZTS (nie dotyczy WTK Żaków). Obowiązuje zgłoszenie wyłącznie za pomocą systemu na stronie internetowej KOZTS oraz wpłata wpisowego do czwartku poprzedzającego zawody (numer rachunku w nagłówku). Wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia. Prawo gry w GPP Żaków mogą uzyskać tylko zawodnicy posiadający licencję okresową.
Ograniczenia wiekowe do startu wg roku urodzenia:
Juniorki i juniorzy - 2000 i później
Kadetki i kadeci - 2003 i później
Młodziczki i młodzicy - 2005 i później
Żaczki i żacy - 2007 i później
Limit do startu w III Grand Prix Polski posiadają:
GPP Seniorów - (brak limitów)
GPP Juniorów - Angelika Janik, Szymon Kolasa
GPP Kadetów - Ilona Sztwiertnia, Natalia Gąsior, Zuzanna Kowalczyk, Szymon Kolasa, Dawid Kosmal
GPP Młodzików - Anna Cyrwus, Emilia Skuba, Aleksandra Guzik, Miłosz Sawczak, Karol Sułkowski, Kacper Turecki
GPP Żaków - Zuzanna Bezak, Michał Kowalczyk, Karol Broszkiewicz, Robert Żydek, Wiktor Klag

6. System zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną systemem bezpośredniej eliminacji z turniejem pocieszenia. Pojedynki do trzech wygranych setów. Do losowania obowiązuje lista rankingowa po II WTK/GPP w sezonie 2017/2018 w odpowiedniej kategorii wiekowej.

7. Nagrody
Za miejsca I-III statuetki (żak) albo puchary (pozostałe kategorie), za miejsca I-VIII dyplomy. Dodatkowo w WTK Seniorów nagrody finansowe.

8. Sprawy finansowe
Wpisowe: 15 zł od zgłoszonego uczestnika (niezależnie od przystąpienia do zawodów). Koszty organizacji zawodów pokrywają Organizatorzy, pozostałe koszty jednostki delegujące lub uczestnicy.

Za Organizatorów,
Paweł Murzewski
Sekretarz WGiD KOZTS

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.