Skip to content
Start arrow Organizacja KOZTS
Dodane przez: Paweł Murzewski dnia czwartek, 09 sierpień 2018
PDF Drukuj E-mail

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU


Informacje ogólne
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i wizerunku?
Administratorem Twoich danych osobowych i wizerunku jest Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Krakowie, ul. Komandosów 21, 30-334 Kraków ("KOZTS" lub "Administrator").
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wizerunku możesz skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.:
na adres e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
ul. Komandosów 21, 30-334 Kraków


Jakie dane osobowe mogą być zbierane przez KOZTS?
W trakcie korzystania z oferowanych przez KOZTS usług możesz przekazywać KOZTS dane osobowe oraz wizerunek w celach statutowych KOZTS.


W jakim celu i na jakiej podstawie KOZTS przetwarza Twoje dane osobowe?
Dane osobowe, które przekażesz KOZTS będą przetwarzane w celu, w którym zostały przekazane. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opierać się będzie na:
- Przesłance zawarcia oraz realizacji umowy, której jesteś stroną. Dotyczy to m.in. wszelkich kwestii związanych z realizację celów statutowych KOZTS. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z jakichkolwiek powodów nie będziesz chciał ich przekazać, KOZTS nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań.
- Niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KOZTS. Wskazana podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ulepszania naszych usług, dla celów statystycznych, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług KOZTS.
- Twojej zgodzie. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w ściśle określonym celu. W takim przypadku otrzymasz również wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą zobowiązywać KOZTS także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?
Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku KOZTS. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową lub organizacyjną KOZTS.
Z uwagi na zakres działalności prowadzonej przez KOZTS, a także cel przekazywania danych, Twoje dane osobowe i wizerunek mogą także zostać udostępnione publicznie w związku z realizacją celów statutowych, np. w formie wyników i opisów z zawodów, obsługą kadr wojewódzkich, akcji szkoleniowych lub innych wydarzeń, których KOZTS jest organizatorem oraz statystyk. Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KOZTS?
W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez KOZTS lub przeciwko KOZTS, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KOZTS lub na podstawie zgody, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez KOZTS lub przeciwko KOZTS o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.


Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?
W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Zmieniony ( sobota, 06 sierpień 2022 )