Skip to content
Start
Dodane przez: Paweł Murzewski dnia środa, 25 sierpień 2021
Komunikat 09/2021 - I seria WTK 2021/2022 PDF Drukuj E-mail
Logo KOZTS

I SERIA WOJEWÓDZKICH TURNIEJÓW KLASYFIKACYJNYCH W SEZONIE 2021/2022 W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIOR, JUNIOR, KADET, MŁODZIK, ŻAK

W związku z panującą pandemią COVID-19 prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

1. Organizatorzy
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Klub Sportowy "Bronowianka" w Krakowie.

2. Cel
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz wyłonienie po jednej zawodniczce i jednym zawodniku uprawnionych (poza posiadającymi limit) do udziału w Grand Prix Polski (GPP).

3. Termin i miejsce
Klub Sportowy "Bronowianka" (ul. Zarzecze 124A, 30-134 Kraków)
WTK Seniorów - 05.09.2021 - Kraków
WTK Juniorów - 04.09.2021 - Kraków
WTK Kadetów - 12.09.2021 - Kraków
WTK Młodzików - 11.09.2021 - Kraków
WTK Żaków - 26.09.2021 - Kraków

4. Harmonogram
09:00-09:45 rozgrzewka
09:45 otwarcie turnieju
10:00 rozpoczęcie gier - mężczyźni / chłopcy
12:30 rozpoczęcie gier - kobiety / dziewczęta

5. Uczestnictwo
W zawodach mają prawo gry zawodniczki i zawodnicy posiadający licencją zawodniczą PZTS (dotyczy również kategorii żaków). Obowiązuje zgłoszenie przez kluby wyłącznie za pomocą systemu na stronie internetowej KOZTS albo przez e-mail dla niestowarzyszonych oraz wpłata wpisowego do piątku poprzedzającego zawody do godz. 8:00 (numer rachunku w zakładce Organizacja KOZTS). Wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia.
Kategorie wiekowe zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Tenisa Stołowego (PZTS). Wykaz zawodników posiadających prawo gry w GPP bez gry w eliminacjach wojewódzkich (limit) dostępny w rankingach na stronie internetowej KOZTS oraz na stronie internetowej PZTS.
Uwaga: widoczni do zgłoszenia są wyłącznie zawodnicy posiadający licencję okresową 2021/2022.

6. System zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną systemem bezpośredniej eliminacji z turniejem pocieszenia. Pojedynki do trzech wygranych setów. Do losowania obowiązuje lista rankingowa na sezon (zerowa) 2021/2022 w odpowiedniej kategorii wiekowej.

7. Nagrody
Za miejsca 1.-3. (żak) albo puchary (pozostałe kategorie), za miejsca 1.-4. / 1.-8. (seniorzy/kategorie młodzieżowe) dyplomy. Dodatkowo w WTK Seniorów nagrody finansowe.

8. Sprawy finansowe
Wpisowe: 15 zł od zgłoszonego uczestnika (niezależnie od przystąpienia do zawodów). Koszty organizacji zawodów pokrywają Organizatorzy, pozostałe koszty jednostki delegujące lub uczestnicy.

9. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego (KOZTS) może przetwarzać dane osobowe uczestnika zawodów zgodnie z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku zamieszczoną na stronie internetowej KOZTS pod adresem kozts.pl/rodo. Przystąpienie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z polityką opisaną w klauzuli.

Za Organizatorów,
Paweł Murzewski
Sekretarz WGiD KOZTS

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 
wstecz   dalej »

Najbliższe zawody

25.09 [Bronowianka] Mistrzostwa MTKKF
26.09 [Kraków] I WTK Żaków
08-10.10 [Kraków] 1. GPP Kadetów
24.10 [Gdów] GP Jesień '21
07.11 [(do ustalenia)] II WTK Seniorów
13.11 [(do ustalenia)] II WTK Młodzików
14.11 [(do ustalenia)] II WTK Kadetów
20.11 [(do ustalenia)] II WTK Żaków
21.11 [(do ustalenia)] II WTK Juniorów

Zgłoszenia

I WTK Seniorów K M
I WTK Juniorów K M
I WTK Kadetów K M
I WTK Młodzików K M
I WTK Żaków K M