Dodane przez: Paweł Murzewski dnia wtorek, 02 marzec 2021
Komunikat 01/2021 - EWIMP 20/21
Logo KOZTS

ELIMINACJE WOJEWóDZKIE (KOBIET) DO INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI W SEZONIE 2021/2021

W związku z panującą pandemią COVID-19 prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

1. Organizatorzy
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Klub Sportowy "Bronowianka" w Krakowie.

2. Cel
Wyłonienie zawodniczki uprawnionej do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Polski (z powodu braku limitów uprawniony zawodnik będzie wyłoniony podczas Indywidualnych Mistrzostw Województwa).

3. Termin i miejsce
Data: 10 marca 2021 (środa)
Miejsce: Klub Sportowy "Bronowianka" (ul. Zarzecze 124A, 30-134 Kraków)

4. Harmonogram
17:00-17:45 rozgrzewka
17:45 otwarcie turnieju
18:00 rozpoczęcie gier

5. Uczestnictwo
W zawodach prawo gry ma 16 zawodniczek posiadających licencją zawodniczą PZTS na podstawie listy rankingowej do IMW (na podstawie WLR po II serii WTK/GPP oraz rozgrywek ligowych), poza posiadającymi prawo gry w IMP. Obowiązuje zgłoszenie przez kluby wyłącznie za pomocą systemu na stronie internetowej KOZTS albo przez e-mail dla niestowarzyszonych oraz wpłata wpisowego do poniedziałku (8 marca) poprzedzającego zawody (numer rachunku w zakładce Organizacja KOZTS). Wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia.
Wykaz zawodników posiadających prawo gry w IMP bez gry w eliminacjach wojewódzkich (limit) dostępny w rankingach na stronie internetowej KOZTS oraz na stronie internetowej PZTS.

6. System zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną systemem bezpośredniej eliminacji z meczem o 3. miejsce. Pojedynki do trzech wygranych setów. Do losowania obowiązuje lista rankingowa do IMW w sezonie 2020/2021 w kategorii kobiet.

7. Nagrody
Za miejsce I statuetka, za miejsca I-IV dyplomy.

8. Sprawy finansowe
Wpisowe: 15 zł od zgłoszonego uczestnika (niezależnie od przystąpienia do zawodów). Koszty organizacji zawodów pokrywają Organizatorzy, pozostałe koszty jednostki delegujące lub uczestnicy.

9. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego (KOZTS) może przetwarzać dane osobowe uczestnika zawodów zgodnie z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku zamieszczoną na stronie internetowej KOZTS pod adresem kozts.pl/rodo. Przystąpienie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z polityką opisaną w klauzuli.

Za Organizatorów,
Paweł Murzewski
Sekretarz WGiD KOZTS