Dodane przez: Marcin Wolnicki dnia niedziela, 05 wrzesień 2021
Informacje ws. najbliższych Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych

Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego na wniosek Komisji Sędziowskiej w celu usprawnienia przebiegu I WTK Młodzików i I WTK Kadetów odbywających się w dniach 11-12.09.2021 oraz I WTK Żaków zaplanowanego na 26.09.2021 w Krakowie uprzejmie prosi o przygotowanie i złożenie kserokopii aktualnych badań lekarskich startujących zawodników u sędziego głównego zawodów przed rozpoczęciem I WTK Młodzików, Kadetów oraz Żaków. Brak złożenia kserokopii badań spowoduje niedopuszczenie zawodnika do zawodów.

Ponadto ustala się godzinę rozpoczęcia zawodów:
a/ dla dziewcząt (tj. I WTK młodziczek i I WTK kadetek) na godz. 11.00 w dniach 11 i 12.09.2021
b/ dla żaczek na godz. 10.00 w dniu 26.09.2021.