Dodane przez: Marcin Wolnicki dnia środa, 24 listopad 2021
Komunikat 11/2021 - I WTK Skrzatów 21/22
Logo KOZTS

I WOJEWÓDZKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY SKRZATÓW W SEZONIE 2021/2022

W związku z panującą pandemią COVID-19 prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

1. Organizatorzy
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy.

2. Cel
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w województwie w kategorii wiekowej skrzata.
Popularyzacja i podnoszenie poziomu gry w tenisa stołowego wśród dzieci.

3. Termin i miejsce
Data: 4 grudnia 2021
Miejsce: hala sportowa w Miechowie-Charsznicy (ul. Mickiewicza 1A, 32-250 Charsznica)

4. Harmonogram
09:00 rozgrzewka
09:45 otwarcie turnieju
10:00 rozpoczęcie gier - chłopcy
11:00 rozpoczęcie gier - dziewczęta

5. Uczestnictwo
W zawodach mają prawo gry zawodniczki i zawodnicy niezależne od posiadania licencji zawodniczej PZTS. Obowiązuje zgłoszenie przez kluby wyłącznie za pomocą systemu na stronie internetowej KOZTS albo przez e-mail dla niestowarzyszonych oraz wpłata wpisowego do piątku poprzedzającego zawody do godz. 8:00 (numer rachunku w zakładce Organizacja KOZTS). Wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi przepisami.
Ograniczenia wiekowe do startu wg roku urodzenia: 2013 i później.

6. System zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną systemem bezpośredniej eliminacji z turniejem pocieszenia. Pojedynki do trzech wygranych setów. Do losowania obowiązuje lista rankingowa na sezon (zerowa) 2021/2022.

7. Nagrody
Za miejsca 1.-4. statuetki, za miejsca 1.-8. dyplomy.

8. Sprawy finansowe
Wpisowe: 15 zł od zgłoszonego uczestnika (niezależnie od przystąpienia do zawodów). Koszty organizacji zawodów pokrywają Organizatorzy, pozostałe koszty jednostki delegujące lub uczestnicy.

9. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego (KOZTS) może przetwarzać dane osobowe uczestnika zawodów zgodnie z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku zamieszczoną na stronie internetowej KOZTS pod adresem kozts.pl/rodo. Przystąpienie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z polityką opisaną w klauzuli.

Za Organizatorów,
Wojciech Biernat
Prezes KOZTS