Dodane przez: Marcin Wolnicki dnia piątek, 26 listopad 2021
Zaproszenie na turniej "Z Rakietą Ku Niepodległości" do Gdowa
Link do zgłoszeń

Do pobrania:
Oświadczenie COVID
Zgoda rodziców
Regulamin turnieju

CEL:
- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
- popularyzacja tenisa stołowego,
- zwiększenie aktywności fizycznej młodych ludzi,
- promowanie sportu oraz jego prozdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych wartości,
- uczczenie 103. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
4 grudnia 2021 roku,
Gminna Hala Sportowa, ul. Lekarska 1206, Gdów

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Fundacja AbsensCarens
- UKS GRYF Gdów

ZGŁOSZENIA:
- zgłoszenia uczestników przyjmowane będą droga elektroniczną przez stronę organizatora absenscarens.org
- udział w turniejach jest bezpłatny .

KATEGORIE:
- 4 grudnia 2021 r.:
- do lat 12 (start: 9.30),
- 13 - 16 lat (start: 9.30),
- 17 lat i starsi (start 14.00),
Z podziałem na kobiety i mężczyzn
Zawodnicy młodsi mogą startować w kategorii starszej ale wówczas tracą prawo do gry we własnej kategorii wiekowej.

SYSTEM ROZGRYWEK:
- system uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach, a rozpiska turniejowa zostanie podana do wiadomości maksymalnie do g. 17.00, 3.12.2021 r.
- turniej rozegrany zostanie na 16 stołach

NAGRODY:
Za zajęcie miejsc I - III – puchar, dyplom, upominek rzeczowy

PAKIETY STARTOWE:
W skład pakiety startowego wchodzi: woda, baton zbożowy, owoc, pamiątkowy medal

UWAGI KOŃCOWE:
- WSTĘP NA HALĘ WYŁĄCZNIE W OBUWIU SPORTOWYM!
- uczestników obowiązuje strój sportowy,
- każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym,
- zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach, co potwierdzają podpisując oświadczenie,
- każdy zawodnik zobowiązany się do wypełnienia: „Kwestionariusza sanitarnego uczestnika zawodów sportowych” – dostępny na stronie absenscarens.org w zakładce projektu
- każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała wykonanemu za pomocą termometru bezdotykowego
- zabezpieczenia medyczne zapewnia organizator,
- zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność,
- za rzeczy zagubione podczas zawodów, organizator nie odpowiada,
- każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych, w szczególności zdjęć,
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz zasad gry,
- impreza organizowana jest bez udziału publiczności z uwagi na panująca sytuacje epidemiologiczną,
- kontakt do organizatora: Paulina Krużel, 600 882 394.

Patronat nad projektem Z RAKIETKA KU NIEPODLEGŁOŚCI objął Polski Związek Tenisa Stołowego.