Dodane przez: Marcin Wolnicki dnia czwartek, 30 grudzień 2021
Komunikat 13/2021 - III seria WTK 2021/2022
Logo KOZTS

III SERIA WOJEWÓDZKICH TURNIEJÓW KLASYFIKACYJNYCH W SEZONIE 2021/2022 W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIOR, JUNIOR, KADET, MŁODZIK, ŻAK

W związku z panującą pandemią COVID-19 prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

1. Organizatorzy
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie,
Klub Sportowy "Gorce" w Nowym Targu,
Uczniowski Klub Sportowy "Płomień" przy ZSP nr 4 w Limanowej.

2. Cel
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz wyłonienie po jednej zawodniczce i jednym zawodniku uprawnionych (poza posiadającymi limit) do udziału w Grand Prix Polski (GPP).

3. Termin i miejsce
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Wiejska 1A, 32-300 Olkusz)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie (ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów)
Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy (ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków)
Miejska Hala Sportowa Gorce (aleja Tysiąclecia 74, 34-400 Nowy Targ)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa)
WTK Seniorów - 16.01.2022 - Olkusz
WTK Juniorów - 06.02.2022 - Tuchów
WTK Kadetów - 20.02.2022 (zmiana terminu) - Kraków
WTK Młodzików - 05.02.2022 - Nowy Targ
WTK Żaków - 12.02.2022 - Limanowa

4. Harmonogram
09:00 rozgrzewka
09:45 otwarcie turnieju
10:00 rozpoczęcie gier - mężczyźni / chłopcy
12:30 rozpoczęcie gier - kobiety / dziewczęta

5. Uczestnictwo
W zawodach mają prawo gry zawodniczki i zawodnicy posiadający licencją zawodniczą PZTS (dotyczy również kategorii żaków). Obowiązuje zgłoszenie przez kluby wyłącznie za pomocą systemu na stronie internetowej KOZTS albo przez e-mail dla niestowarzyszonych oraz wpłata wpisowego do piątku poprzedzającego zawody do godz. 8:00 (numer rachunku w zakładce Organizacja KOZTS). Wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia.
Kategorie wiekowe zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Tenisa Stołowego (PZTS). Wykaz zawodników posiadających prawo gry w GPP bez gry w eliminacjach wojewódzkich (limit) dostępny w rankingach na stronie internetowej KOZTS oraz na stronie internetowej PZTS.
Uwaga: widoczni do zgłoszenia są wyłącznie zawodnicy posiadający licencję okresową 2021/2022. Obowiązek dodania zawodnika w systemie KOZTS spoczywa na klubie zawodnika. Prosimy o wykupienie licencji zawodniczych z odpowiednim wyprzedzeniem, aby możliwe było jej wprowadzenie w systemie w terminie zgłoszeń.

6. System zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną systemem bezpośredniej eliminacji z turniejem pocieszenia. Pojedynki do trzech wygranych setów. Do losowania obowiązuje lista rankingowa po II serii WTK/GPP 2021/2022 w odpowiedniej kategorii wiekowej.

7. Nagrody
Za miejsca 1.-3. (żak) albo puchary (pozostałe kategorie), za miejsca 1.-4. / 1.-8. (seniorzy/kategorie młodzieżowe) dyplomy. Dodatkowo w WTK Seniorów nagrody finansowe (1. miejsce - 300 zł, 2. miejsce - 200 zł, 3. miejsce - 100 zł).

8. Sprawy finansowe
Wpisowe: 15 zł od zgłoszonego uczestnika (niezależnie od przystąpienia do zawodów). Koszty organizacji zawodów pokrywają Organizatorzy, pozostałe koszty jednostki delegujące lub uczestnicy.

9. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego (KOZTS) może przetwarzać dane osobowe uczestnika zawodów zgodnie z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku zamieszczoną na stronie internetowej KOZTS pod adresem kozts.pl/rodo. Przystąpienie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z polityką opisaną w klauzuli.

Za Organizatorów,
Wojciech Biernat
Prezes KOZTS

Zmieniony ( sobota, 08 styczeń 2022 )