Przejdź do strony głównej
 

Terminarz tygodniowy

Dzisiaj

Nie odbywa się żadne spotkanie!

Jutro

Nie odbywa się żadne spotkanie!

2024-06-26

Nie odbywa się żadne spotkanie!

2024-06-27

Nie odbywa się żadne spotkanie!

2024-06-28

Nie odbywa się żadne spotkanie!

2024-06-29

Nie odbywa się żadne spotkanie!

2024-06-30

Nie odbywa się żadne spotkanie!

Przypominamy

2.1.1.2.1 O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno:
- ilość punktów,
- stosunek gier
- stosunek setów,
- stosunek piłek.

2.4.9.14 Do obowiązków gospodarza meczu ekstraklasy i I ligi należy niezwłoczne powiadomienie prowadzącego rozgrywki o wyniku rozegranego meczu i przesłanie protokołu faksem oraz w pierwszym dniu roboczym wysłanie oryginału protokołu meczu listem poleconym na adres biura PZTS.

2.4.8.9 Kary regulaminowe za niewłaściwe postępowanie w meczu ligowym:
- za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników w grze podwójnej - 100 zł.
- za brak jednolitych strojów podczas prezentacji i w grze podwójnej - 50 zł.
- za brak informacji o wyniku zakończonego meczu ligowego - 500 zł.
- za niedostarczenie protokółu w wyznaczonym terminie - 20 zł. z a każdy dzień zwłoki
- opłata za przełożenie meczu na termin wcześniejszy, wnoszona przez drużynę wnioskujacą
(nie dotyczy meczów przekładanych przez WGiD "z urzędu") - 100 zł.

Rozgrywki II ligi kobiet i II ligi mężczyzn prowadzone są przez Podkapracki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.


Wykonanie serwisu: Krzysztof Bluj, adaptacja dla KOZTS: Paweł Murzewski